logo
Home

Music

Video

News

Tech

Contact


All Categories:

Quick Contact
+2349030866320 | MAIL: [email protected]

ADVERTS:- Available for adverts or important notifications« | »

2018 Waec Igbo Language Expo/Runs, 2018 Igbo Question And Answers

By birthday boy, For Examnaija
In Waec

2018 Waec Igbo Language Expo/Runs, 2018 Igbo Question And Answers2018 Waec Igbo Language Expo/Runs, 2018 Igbo Question And Answers

WHATSAPP OR CALL 09030866320 TO SUBSCRIBE

 

NOTE SUBSCRIBERS RECEIVE ANSWERS OVERNIGHT 

IGBO LANGUAGE

No 2

 

Olilo Ụdaume:

 

Olilo ụdaume na-adị ire mgbe mkpụrụokwu ji ụdaume jedebe na mkpụrụokwu ji ụdaume bido jekọtara ọnụ, a na-anụkarị ụda nke otu n’ime ụdaume ndị ahụ, nke a na-eme ka a aghara ịnụzịkwa mkpọpụta udaume nke ọzọ.

 

B:

 

Olilo Ihu:

A na-enwe olilo ihu mgbe nke mbụ gara n’ihu loo ụdaume dị n’okwu nke abụọ.

Ọmụmaatụ:Izu + ụka ⟶ Izuuka

 

Oti + ịgba ⟶ Otiigba   wdgz.

 

 

Olilo Azụ: Nke a na-apụta ihe mgbe ụdaume abụọ nọdewere onwe ha nke dị n’ihu eloo nke na-eso ya n’azụ.

Ọmụmaatụ:Ọba + ede ⟶ Ọbeede

 

Aha + otu ⟶ Ahootu   wdgz.

WAEC GCE 2018/2019 Hausa Igbo Expo Dubs/Runz | Questions And Answers Jan/Feb

2018 Waec Hausa Language Expo/Runs, 2018 Hausa Question And Answer

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

There is love in sharing

0 Responses

Leave a Reply

« | »